Logopedia

 

Profilaktyczne zajęcia logopedyczne dla małych dzieci mają na celu zapobieganie powstawaniu wad wymowy oraz przygotują narządy artykulacyjne dziecka do prawidłowego wypowiadania wszystkich głosek.  Realizacja każdej z głosek naszego języka wymaga innego układu artykulacyjnego i pracy innej grupy mięśni. Dlatego tak ważne jest aby te mięśnie systematycznie ćwiczyć. W ten sposób zapobieganiem także utrwaleniu się wady wymowy, która już ewentualnie powstała.

 

W skład zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej wchodzą przede wszystkim:

 • Zabawy usprawniające mięśnie języka.
 • Zabawy usprawniające mięśnie warg i żuchwę
 • Ćwiczenia doskonalenia umiejętności wysłuchiwania i różnicowania dźwięków mowy czyli tzw. fonemów.
 • Ćwiczenia kształtowania nawyku prawidłowego oddychania przez nos z wykorzystaniem mięśni przepony.
 • Zabawy fonacyjne i ortofoniczne.
 • Zabawy słuchowe
 • Ćwiczenia mające na celu kształtowanie umiejętności kontrolowania układu języka i ust w lusterku i bez niego, czyli tzw. kinestezji artykulacyjnej.
 • Ćwiczenia artykulacyjne ze zwróceniem uwagi na prawidłowy układ warg i języka przy wypowiadaniu poszczególnych głosek.
 • Zabawy służące doskonaleniu procesów syntezy i analizy słuchowej.

 

Grupowa forma zajęć jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą pracy, w której chętnie biorą udział. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnie pracy indywidualnej

 

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych mają na celu wypracowanie u dzieci zręcznych i celowych ruchów warg, języka i podniebienia, które konieczne są do tego by dzieci mówiły prawidłowo. Zbyt mała sprawność warg i języka stanowi najczęstszą przyczynę wad wymowy.

Przykłady takich ćwiczeń:

 • Wysuwanie i chowanie języka
 • Unoszenie języka na dolną i na górną wargę
 • Liczenie językiem zębów
 • Mlaskanie językiem
 • Unoszenie języka do nosa i opuszczanie na brodę
 • Cmokanie
 • Parskanie

Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, naukę prawidłowego toru oddychania  a także wydłużenie fazy wydechowej. Dzięki nim dzieci nauczą się również ekonomicznie zużywać wdychane powietrze.

Przykłady takich ćwiczeń:

 • Puszczanie baniek mydlanych
 • Zdmuchiwanie kawałka papieru
 • Dmuchanie na zawieszony na nitce obrazek
 • Dmuchanie na piórka
 • Dmuchamy na zapaloną świeczkę w ten sposób, aby płomień nie gasł, a ruszał się.
 • Dmuchamy na pasek papieru. Zadanie polega na wychyleniu papieru w ten sposób, aby jak najdłużej utrzymał się pod takim samym kątem.
 • Zanurzamy rurkę w wodzie mydlanej, nabieramy powietrza i wydychamy przez rurkę.

Ćwiczenia słuchu fonematycznego mają na celu nauczenie dzieci różnicowanie dźwięków mowy. Zdolność precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków z otoczenia, a później dźwięków mowy jest również niezbędna do prawidłowego wymowy.

Przykłady ćwiczeń:

 • Porównywanie różnych odgłosów- zwierząt pojazdów
 • Naśladowanie słyszanych odgłosów
 • Rozpoznawanie osób po głosie 

 

Ćwiczenia fonacyjne mają na celu  nauczenie dzieci właściwego posługiwania się głosem, ustawienie właściwej emisji głosu oraz odpowiednie posługiwanie się nim.

Ćwiczenia długiej wymowy samogłosek:

 • Naśladowanie odgłosów zwierząt
 • Naśladowanie dźwięków z otoczenia 
 • Powtarzanie zdań szeptem i głośno