Język angielski

Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim odbywają się codziennie i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pod nadzorem metodyka. Angielski towarzyszy dzieciom w ciągu dnia: w trakcie zabawy, podczas posiłków, na spacerze- pozwala to na naturalne przyswojenie obcego języka, poprzez zabawę i wykonywanie codziennych czynności. 

 

Nasz psycholog 

Nasz psycholog wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli. Pomaga dzieciom w adaptacji w przedszkolu. Obserwuje naszych przedszkolaków celem rozpoznania ich potrzeb i możliwości. Prowadzi zajęcia wspomagające i stymulujące rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci. Organizuje warsztaty dla rodziców dotyczące metod wychowawczych. Podczas indywidualnych konsultacji rodzic ma możliwość dowiedzieć się jak jego pociecha radzi sobie w grupie oraz zasięgnąć porady jak postępować z dzieckiem w różnych sytuacjach. 

Psycholog w pracy opiera się między innymi na: 
"Metodzie Dobrego Startu" (MDS) czyli wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych oraz "Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne" wspomagającym i stymulującym rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka.

 

 

Urodziny naszych dzieci

Urodzinowe zabawy naszych Przedszkolaków są pełne niespodzianek, tańców, zagadek, zabaw edukacyjnych i konkursów. Zabawy w barwach czarodziejskiego świata Klanzy, quizy, wyścigi, prezenty oraz laurka i ciepłe życzenia w tym dniu, powodują wielką radość na twarzach małych Jubilatów. Każde urodziny to dzień wyjątkowy i niezapomniany. Jest bardzo wesoło, kolorowo, tanecznie i radośnie

 

 

 

Atrakcje

Teatrzyki, koncerty i spotkania z aktorami przenoszą dzieci w inny świat. Rozwijają wyobraźnię i ciekawość świata.

Aktywne poznawanie otaczającego świata poprzez wizyty w bibliotece, u dentysty, weterynarza i wielu innych ciekawych miejscach.

Niesamowite chemiczne eksperymenty rozbudzają ciekawość dzieci wobec świata.

Do naszego przedszkola zapraszamy ciekawych gości np. pana Policjanta, Strażaka, Nauczyciela szkolnego, Komisarza i wielu innych. Pozwala to dzieciom zapoznać się z różnymi zawodami.