Nasz dzień

  

06:30 - 08:30 – schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, praca                                   indywidualna z dzieckiem

08:30 - 09:00 – przygotowanie do śniadania (czynności porządkowe i higieniczne)

09:00              – śniadanie

09:30 - 10:30 – zajęcia edukacyjne

10:40 - 12:00 – zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, spacer, zabawy na powietrzu

12:00              – obiad dwudaniowy

12:30 - 13:45 – odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej

13:45 - 14:30 – zabawy i gry ruchowe, zabawy swobodne, zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne

14:30              - podwieczorek

15:00 - 17:30 - zabawy swobodne, oczekiwanie na rodziców