Nasz dzień

  

06:30 - 08:30 – schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, praca                               indywidualna z dzieckiem

08:30 - 09:00 – przygotowanie do śniadania (czynności porządkowe i higieniczne)

09:00 - 09:30 – śniadanie

09:30 - 10:30 – zajęcia edukacyjne

10:30 - 10:50 – drugie śniadanie

10:50 - 12:30 – zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne, spacer, zabawy na powietrzu

12:30 - 13:15 – obiad

13:15 - 13:45 – odpoczynek po obiedzie, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej

13:45 - 14:30 – zabawy i gry ruchowe, zabawy swobodne, zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne

14:30 - 15:00 - podwieczorek

15:00 - 17:30 - zabawy swobodne, oczekiwanie na rodziców