Zajęcia prowadzimy w języku angielskim i polskim.

Program naszego przedszkola kładzie nacisk na rozwój umiejętności przyswajania nowej wiedzy merytorycznej w języku angielskim.   

Zajęcia dydaktyczne w języku angielskim odbywają się codziennie i prowadzone
są przez wykwalifikowanego filologa tego języka. Przyswajanie języka obcego
realizujemy poprzez zabawę i wykonywanie codziennych czynności.
  
W nauce wykorzystujemy 
„musical babies” – innowacyjną metodę nauki           podstaw języka przy muzyce, rytmice, w ruchu.

  

Angielski towarzyszy dzieciom w ciągu dnia: w trakcie zabaw, podczas   posiłków, na spacerze - pozwala to na przyswojenie obcego języka, poprzez zabawę i wykonywanie codziennych czynności.