W programie przedszkola „Nasza Planeta” duży nacisk kładziemy na wszechstronny i harmonijny rozwój naszych wychowanków (społeczny, intelektualny, fizyczny oraz rozwój zainteresowań). 

Realizujemy założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r.) oraz organizujemy zabawy i zajęcia wykraczające poza podstawę programową. Nauczyciele przygotowują miesięczne założenia i plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dla grupy.

Celem placówki jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kształtowanie czynności intelektualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, a także zapewnienie lepszych szans edukacyjnych.

Program zawiera poziomy o wzrastającym stopniu trudności, nauczyciel ma w związku z tym możliwość dostosowania treści do różnic indywidualnych i potrzeb dzieci.

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, aktywnością na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi. Ponadto w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne.

Stała współpraca z dyrektorem do spraw dydaktycznych, logopedą i psychologiem, pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka.

Każde dziecko w przedszkolu „Nasza Planeta” ma możliwość uczenia się w odpowiednim dla niego tempie. Dzięki temu będzie mogło odnosić sukcesy w szkole, z przyjemnością czytać i pisać, liczyć, jak również odkrywać świat i nabywać nowe umiejętności.