Nasze Przedszkole usytuowane jest w Pogórzu przy ulicy Wiejskiej 123.  Budynek przedszkola spełniający wszelkie wymogi budownictwa oświatowego, otrzymał pozytywne opinie Sanepidu i Straży Pożarnej. Posiada przestrzenne, odpowiednio przystosowane sale dydaktyczne.

Przedszkole jest doskonale wyposażone we wszelkie pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

 

Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu w godzinach 6.30-17.30 przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dwutygodniowej przerwy wakacyjnej . 

 

     

  NASZA MISJA 

• Dobro dziecka jest dla nas najważniejszym dobrem

• Pragniemy przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Tworzymy każdemu dziecku
  szansę rozwoju w miarę jego możliwości.

• Robimy wszystko, by w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość.

• Chcemy wesprzeć rodziców w wychowaniu dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnych do spontanicznej ekspresji
  własnych uczuć i myśli, otwartych na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowych szukać nowych i
  oryginalnych rozwiązań.